Voorwaarden Facebook Eindejaarsactie

 • Alle paginaslikes op www.facebook.com/jacvanzeijl.nl tot en met 31-01-2018 doen mee aan de loting.
 • De prijs betreft een gratis onderhoudsbeurt aan uw CV Ketel en is incl. 1 uur arbeid, voorrijkosten en materialen tot een bedrag van € 10,00.
 • De prijs heeft een totale waarde van € 121,00 incl. BTW.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Jac van Zeijl gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 • De winnaar moet woonachtig zijn in de regio Haaglanden en in het bezit zijn van een koopwoning met HR-ketel.
 • Uit de paginaslikes word 1 winnaar getrokken in de week van 5 februari 2018.
 • Door middel van loting wordt de winnaar bepaald.
 • De winnaar wordt bekend gemaakt via het facebook-kanaal van Jac van Zeijl.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Uiterlijk na 4 weken na de trekking wordt het onderhoud uitgevoerd.
 • Jac van Zeijl behoudt zich het recht voor om de Actie en actieonderdelen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers.